แหล่งเรียนรู้
วิธีการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในการบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนวิธีการดังแสดงในภาพที่5 โดยมีขั้นตอนดังนี้ น้ำหัวแร้งวางไว้ตรงบริเวณ Pad ทองแดงบนแผงวงจร โดยให้สัมผัสทั้ง Padทองแดง และขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 1 – 2 วินาที นำตะกั่วใส่ให้เต็ม Pad ทองแดง โดยเน้นให้โดนบริเวณ Pad ทองแดงและขาอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไม่เน้นให้โดนที่หัวแร้ง เมื่อตะกั่วเต็ม Pad แล้ว ให้ยกเส้นตะกั่วออก จึงยกหัวแรงออกตามมา ปล่อยให้เย็นตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเป่าใด ๆ ในการบัดกรีนี้สามารถใช้ฟลักซ์ครีม (flux cream) ช่วยในการบัดกรีได้โดยใช้เพียงเล็กน้อยที่รอยบัดกรี โดยจะช่วยให้บัดกรีได้ง่ายขึ้น การทำความสะอาดหัวแร้งโดยการใช้ฝอยทองเหลืองดังแสดงในภาพ ในกรณีที่มีตะกั่วติดทีหัวแร้ง ห้ามนำหัวแร้งไปจิ้มโดยตรงกับครีมฟลักซ์ หรือครีมน้ำมันสน เนื่องจากจะทำให้ปลายหัวแร้งเสื่อมสภาพเร็ว การแก้ไขการบัดกรีผิด ให้ใช้หัวแร้งจี้ที่ตะกั่วจุดที่ต้องการจะนำออก และใช้ที่ดูดตะกั่วดูดออก เมื่อบัดกรีเรียบร้อยแล้วให้สังเกตรอยบัดกรีว่าสมบูรณ์หรือไม่ โดยดูตามแผนผังในภาพที่  5 ซึ่งจะมีกรณีดังนี้ การใส่ตะกั่วในปริมาณพอดี คือใส่เต็ม Pad และเชื่อมต่อกับขาอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์
Read More
คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล
คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล เป็นเครื่องมือวัดขนาดของวัตถุที่ให้ความละเอียดสูงมาก คือสามารถวัดได้อย่างแม่นยำที่ระดับ 0.01mm โดยแสดงผลการวัดเป็นเลขดิจิตอลที่อ่านค่าได้ง่ายกว่าเวอร์เนียชนิดเก่า ซึ่งอุปกรณ์นี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความถูกต้องของขนาดเป็นอย่างมาก เช่น การสร้างโครงสร้างของวัสดุต่าง ๆ การติดตามการเจริญเติบโตของต้นพืชอย่างละเอียด เป็นต้นโดยอุปกรณ์มีส่วนประกอบโดยทั่วไปแสดงดังภาพ วิธีการใช้งาน การเปิดและปิดเครื่อง คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเลื่อนปากวัดของอุปกรณ์ และจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเช่นกันเมื่อไม่มีการใช้งานอย่างไรก็ดี ผู้ใช้สามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองเช่นกันผ่านทางปุ่ม on/off บนหน้าปัดของอุปกรณ์ การวัดขนาดด้วยคาลิปเปอร์แบบดิจิตอล คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลมีลักษณะการใช้งานลักษณะเดียวกับคาลิปเปอร์แบบปรกติทุกประการ แต่การอ่านค่าตัวเลขนั้นสามารถอ่านได้โดยตรงผ่านทางหน้าจอ เช่น ตัวอย่างดังภาพขนาดของวัตถุคือ 30.24 มิลลิเมตร เป็นต้น โดยสามารถปรับหน่วยการวัดเป็น นิ้ว หรือมิลลิเมตรได้ตามต้องการผ่านทางปุ่ม mm/inch ที่หน้าเครื่อง วิธีการเก็บและบำรุงรักษา การเปลี่ยน Battery หลังจากอุปกรณ์ถูกใช้เป็นเวลานานจน แบตเตอรี่จะหมดลงและไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยการหมุนเปิดฝาตามทิศทางของลูกศรดังภาพ โดยอุปกรณ์ใช้ถ่านนาฬิกาชนิด CR2032
Read More
การสร้างไฟล์ 2 มิติด้วยโปรแกรม LaserCAD
การติดตั้งโปรแกรม LaserCAD โปรแกรม LaserCAD โปรแกรมฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก LaserCADและทำการติดตั้งได้ง่าย ดังนี้ Extract ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา(ด้วยโปรแกรม Winrar) และเข้าไปในโฟลเดอร์จนพบไฟล์ Setup ทำการเปิดไฟล์ Setup ขึ้นมา เปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นเลือก Install เปลี่ยนที่จัดเก็บโปรแกรมโดยเลือกที่ Browse.. จากนั้นเลือก OK เมื่อโปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยจะขึ้นข้อความ Install OK ดังภาพ สามารถเปิดโปรแกรมใช้งานได้ทันที ส่วนประกอบของโปรแกรม LaserCAD เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย ผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรม LaserCAD ได้ โดยเลือกที่ icon LaserCAD ซึ่งโปรแกรมจะปรากฏดังภาพ โปรแกรม LaserCAD ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ พื้นที่ทำงาน ซึ่งมีขนาดเป็นพื้นที่ขนาดเท่าเครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องมือสร้างภาพ เป็นแถบเครื่องมือสำหรับทำการวาดและสร้างเส้น เครื่องมืออื่นๆ เป็นเครื่องมือทั่วไปของโปรแกรม ตัวบอกตำแหน่งและขนาด: ใช้บอกตำแหน่งและขนาดของวัตถุที่เลือกอยู่ สามารถปรับตั้งค่าด้วยการใส่ตัวเลขได้
Read More
Concept ของเครื่องพิมพ์สามมิติ
เครื่องพิมพ์สามมิติ เป็นเครื่องฉีดขึ้นรูปวัสดุประเภทโพลิเมอร์โดยควบคุมการพิมพ์ขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสร้างรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างอิสระในรูปแบบของสามมิติ โดยเครื่องใน Fabrication Lab ใช้เส้นโพลิเมอร์ชนิด PLA (Polylactic) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งาน มาให้ความร้อนโดยหัวพิมพ์ชนิดทำความร้อนจนหลอมละลาย และทำการฉีดโพลิเมอร์ที่หลอมละลายลงไปเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะทำการพิมพ์ลงไปทีละชั้นจนได้ขนาดและรูปทรงที่ได้เขียนแบบไว้ โดยผู้ใช้งานจะต้องวาดแบบในรูปร่างของสามมิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสั่งงานให้เครื่องพิมพ์สามมิติทำการพิมพ์ได้ตามรูปร่างที่ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมที่สนับสนุนการวาดแบบสามมิติโดยสามารถออกแบบได้ง่าย และเหมาะต่อการสนับสนุนการพัฒนาชิ้นงานของนักเรียน นักศึกษา ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องพิมพ์สามมิติทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน โดยภาพด้านล่างแสดงส่วนประกอบหลัก ๆ ของเครื่องพิมพ์สามมิติดังต่อนี้ Concept การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติมีแนวทางการทำงานดังนี้ การได้มาซึ่งไฟล์ภาพสามมิติที่ต้องการจะพิมพ์ สามารถทำได้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ การวาดโมเดลสามมิติด้วยการใช้โปรแกรม หรือการดาวโหลดจากเว็บไซต์และนำมาปรับขนาด หรือปรับแต่งตามที่ต้องการด้วยโปรแกรมได้ โดยผลลัพธ์จากโปรแกรมจะเป็นไฟล์ .stl หรือ .obj ดังที่จะมีอธิบายในหัวข้อ 2.3 การนำไฟล์ .stl
Read More
การใส่วัสดุพิมพ์ (ภายในเครื่อง)
การใส่วัสดุพิมพ์นี้ จะทำเมื่อเริ่มต้นใช้งำนครั้งแรก หรือการเปลี่ยนม้วนพิมพ์ และสำมำรถใส่ทิ้งเอำไว้สำหรับกำรพิมพ์ในครั้งต่อ ๆ ไปได้ โดยมีขั้นตอนกำรทำดังนี้ 1. วิธีกำรเปิด / ปิดเครื่อง เสียบปลั๊กไฟของเครื่องพิมพ์สำมมิติแล้วกดปุ่มเปิด (สีดำข้ำงตัวเครื่อง) หน้ำจอและไฟส่องสว่ำงจะเปิดขึ้น และทำแบบนี้เช่นกันเพื่อปิดเครื่อง 2. วิธีกำรใส่วัสดุพิมพ์: 2.1 เปิดฝำถำดที่ด้ำนหน้ำของเครื่องพิมพ์สามมิติขึ้น 2.2 นำวัสดุพิมพ์ม้วนขนำด 600 กรัม ใส่เข้ำในที่แขวนม้วนเส้นพิมพ์ (สำหรับม้วนพิมพ์ขนำด 1 กิโลกรัม จะไม่สำมำรถใส่ลงในเครื่องได้ จะต้องติดตั้งไว้ภำยนอกด้วยม้วนแขวนซึ่งจะอธิบำยวิธีกำรติดตั้งในหัวข้อถัดไป) โดยวัสดุพิมพ์ไม่ควรแกะออกจำกถุงพลำสติก หำกไม่ได้นำมำใช้งำนทันที เพื่อเป็นกำรรักษำสภำพของวัสดุพิมพ์ไม่ให้เจอควำมชื้นและเปรำะหักง่ำย 2.3 นำปลำยของเส้นวัสดุพิมพ์ใส่เข้ำไปในช่องทำงเข้ำ ซึ่งใกล้กับทีแขวนม้วนพิมพ์ โดยง้ำงเพื่อเลื่อนเฟืองออกให้สำมำรถใส่เข้ำไปได้ง่ำย โดยใส่เส้นเข้ำไปควำมยำวประมำณ 1 นิ้ว 2.4 ที่หน้ำจอเลือกคำสั่ง Utilities -> Change Spool -> Load จำกนั้นเครื่องจะทำกำรอุ่นหัวพิมพ์ ซึ่งจะใช้เวลำประมำณ 1-
Read More
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดไม่สัมผัส
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดไม่สัมผัส (Non-contact infrared thermometer) เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิโดยอาศัยการแผ่รังสีอินฟาเรดของวัตถุ ทำให้สามารถทราบอุณหภูมิของวัตถุนั้นๆ ได้โดยการใช้หัววัดชี้ไปยังวัตถุที่ต้องการวัดโดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุนั้นโดยตรง ทำให้สามารถอุณหภูมิวัตถุที่ไม่สามารถวัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์แบบปกติได้ ได้แก่ วัตถุที่ยากต่อการเข้าถึงของโพรบวัด หรือวัตถุที่มีอันตราย หรือมีความร้อนมากเกินไป เช่น เปลวไฟ สารเคมีกัดกร่อน เป็นต้น โดยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดพิเศษนี้จะช่วยให้การตรวจวัดอุณหภูมิเป็นไปได้โดยง่าย และรวดเร็ว เพียงแค่ยิงไปยังจุดที่ต้องการวัดก็สามารถทราบอุณหภูมิได้ทันที อีกทั้งเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้ยังมีช่วงการวัดที่กว้างขึ้น เช่น วัดอุณหภูมิที่เย็นจัดได้ถึง -50 องศาเซลเซียส หรือร้อนจัดถึง 500 องศาเซลเซียส และให้ความละเอียดในการวัดได้ในระดับทศนิยม  ซึ่งทำให้สามารถขยายขอบเขตการศึกษา หรือพัฒนางานวิจัยได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ส่วนประกอบของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดไม่สัมผัส วิธีการใช้งานเบื้องต้น เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสสามารถใช้งานได้ง่าย และรวดเร็ว โดยมีวิธีการใช้งานเบื้องต้นดังนี้ หันเซนเซอร์อินฟราเรดไปยังจุดที่ต้องการจะวัดอุณหภูมิ กดไกวัดอุณหภูมิเพื่อวัดค่าอุณหภูมิของพื้นผิวนั้น ๆ ซึ่งในขณะกดจะมีสัญลักษณ์กระพริบหมายถึงกำลังทำการวัด สามารเลือกเปิดลำแสงเลเซอร์เพื่อให้เล็งจุดที่วัดอุณหภูมิได้แม่นยำ สามารถอ่านค่าอุณหภูมิจากหน้าจอได้ทันที เมื่อไม่ได้มีการปุ่มใด ๆ ที่เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องจะทำการปิดเองโดยอัตโนมัติ สามารถต่อโพรบเพื่อใช้วัดความร้อนที่พื้นผิวได้ ซึ่งจะให้ค่าเฉพาะจุดที่แม่นยำ พื้นที่การวัด ขนาดของพื้นที่การวัดอุณหภูมิจะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างเทอร์โมมิเตอร์และพื้นผิวที่วัด หรือเรียกว่า
Read More
เครื่องวัดความเร็วลม
เครื่องวัดความเร็วลม หรือ Anemometer คือเครื่องมือวัดความเร็วลมเพื่อตรวจสอบปริมาณการไหลของอากาศ โดยมีหน่วยความเร็วเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr)  ตัวอย่างการใช้งานเช่น การตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้เครื่องวัดความเร็วลมดังกล่าวจะสามารถวัดความชื้น อุณหภูมิและความดันได้ไปพร้อมกัน สำหรับห้องปฏิบัติการ STEM Lab เครื่องวัดความเร็วลมจะนำมาช่วยวิจัยได้ เช่น การพัฒนาวิจัยสร้างสถานีตรวจอากาศโดยทำการปรับค่า (calibrate) ความเร็วลมเพื่อนำไปใช้งานทางอุตุนิยมวิทยา การสร้างกังหันลมโดยการเปรียบเทียบกังหันลมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างใบพัดเครื่องบิน (Drone) เป็นต้น ส่วนประกอบของเครื่องวัดความเร็วลม วิธีการใช้งานเบื้องต้น เครื่องวัดความเร็วลมใช้งานได้ง่าย โดยมีวิธีการใช้งานเบื้องต้นดังนี้ วิธีการเปิด / ปิดเครื่อง: กดปุ่มหมายเลข (4) เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง การอ่านค่าหน้าจอ : สามารถอ่านค่าความเร็วลมได้ทันทีบนหน้าจอ รวมถึงมีการแสดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ณ ขณะนั้นด้วย สามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้โดเลือกที่ปุ่ม UNIT เช่น ความเร็วลม
Read More
เครื่องวัดความดังเสียง
เครื่องวัดความดังเสียง (Digital Sound Level Meter) เป็นเครื่องมือวัดระดับความดังของเสียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำโครงงานเกี่ยวกับเสียงได้หลากหลายเช่น การวัดมลพิษทางเสียง การวัดประสิทธิภาพของฉนวนกันเสียง การวัดประสิทธิภาพของเครื่องเสียง การควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่มีเสียงดัง เป็นต้น โดยเครื่องจะแสดงค่าความดังเสียงเป็นหน่วย dBA และ dBC วิธีการใช้งานเบื้องต้น เครื่องวัดความดังเสียงใช้งานได้ง่าย โดยมีวิธีการใช้งานเบื้องต้นดังนี้ วิธีการเปิด / ปิดเครื่อง: กดปุ่มดังกล่าวเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง ช่วงการวัดเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่องคือ 40 – 90 dB ซึ่งหากหน้าจอขึ้นคำว่า “OVER” หรือ “UNDER” หมายถึงค่าที่วัดเกินจากช่วงดังกล่าว ซึ่งค่าที่ได้จะไม่แม่นยำ สามารถปรับให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมได้ดังนี้ หากหน้าจอขึ้นคำว่า “OVER” ให้กดปุ่ม ขึ้น จนกว่าคำว่า “OVER” จะหายไป หากหน้าจอขึ้นคำว่า “UNDER” ให้กดปุ่ม ลง  จนกว่าคำว่า “UNDER” จะหายไป การเลือกโหมด
Read More
เครื่องวัดความเข้มแสงชนิดดิจิตอล (Lux Meter)
เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux Meter) เป็นเครื่องมือวัดความหนาแน่นของแสง โดยการแปลงจากพลังงานของแสงไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าแบบอนาล็อก และประมวลผลเป็นค่าความสว่างและแสดงผลในรูปแบบข้อมูลดิจิตอลโดยมีหน่วยเป็นลักซ์ (lux) เครื่องวัดความเข้มแสงสามารถสำหรับการตรวจวัดได้หลากหลาย เช่น การตรวจวัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ การวัดความเข้มแสงภายในอาคารเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแสงสว่างในแต่ละพื้นที่ และสามารถจัดหาความสว่างที่เหมาะสมให้กับพื้นที่และการใช้งานที่แตกต่างกัน สำหรับการทำโครงงาน นักเรียนสามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาช่วยในการวิจัย เช่น การวิจัยอุปกรณ์ที่สร้างความเข้มแสงที่ส่งผลต่อพืช การพัฒนาอุปกรณ์ที่มีความเข้มแสงที่เหมาะสมในสิ่งมีชีวิตต่างๆ หรือการวัดประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ได้พัฒนา เป็นต้น วิธีการใช้งานเบื้องต้น เครื่องวัดความเข้มแสงใช้งานได้ง่าย โดยมีวิธีการใช้งานเบื้องต้นดังนี้ วิธีการเปิด / ปิดเครื่อง: กดปุ่มหมายเลข (4) เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง การอ่านค่าหน้าบนหน้าจอ อ่านตัวเลขบนหน้าจอแล้วนำไปคูณกับตัวคูณในย่านการวัดนั้น ๆ การปรับเปลี่ยนช่วงการวัดค่า กดปุ่มหมายเลข (9) เพื่อเข้าสู่โหมดปรับเปลี่ยนช่วงการวัด หน้าจอจะขึ้นคำว่า “MANU” จากนั้นกดปุ่มหมายเลข (9) เพื่อเปลี่ยนช่วงการวัดเป็น 20 Lux -> 200 Lux -> 2000 Lux -> 20,000
Read More
กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera)
กล้องถ่ายภาพความร้อนในย่านแสงอินฟราเรด เป็นอุปกรณ์สร้างภาพจากการแผ่รังสีความร้อนจากวัตถุทำให้สามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุได้หลายพันจุดในวงกว้างในเวลาเดียวกัน เพื่อให้สามารถทราบได้ถึงลักษณะอุณหภูมิของวัตถุได้อย่างละเอียด เพื่อสนับสนุนการทำงานทางวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ได้หลากหลาย เช่น การวัดความร้อนจากร่างกาย หรือโครงงานการตรวจหาการรั่วไหลของความร้อนในฉนวนความร้อน หรือโครงงานอื่น ๆ ที่ต้องการแยกแยะลักษณะการเกิดความร้อนในจุดต่าง ๆ ของวัตถุ อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำโครงงานวิจัยของนักเรียน ที่จะสามารถเปิดโลกทัศน์ในการมองเห็นความร้อนได้แม้จะอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแสง และสามารถทำให้สร้างสรรค์โครงงานที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่ชื่นชอบการสำรวจสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อีกด้วย ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อนประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนของเซนเซอร์ถ่ายภาพ ประกอบด้วย กล้องถ่ายภาพด้วยแสงปกติ เซนเซอร์ถ่ายภาพอินฟราเรด และไฟ LED ที่ช่วยในการถ่ายภาพ ส่วนหน้าจอแสดงผล ส่วนปุ่มควบคุมและปรับตั้งค่าประกอบด้วยปุ่มต่าง ๆ ที่ใช้เลือกเข้าเมนูและปรับค่าต่าง ๆ และปุ่มถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการถ่ายภาพลงเก็บลง SD Card ที่ใส่อยู่ด้านบนของเครื่อง วิธีการใช้งานเบื้องต้น กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถใช้งานได้ง่าย โดยมีวิธีการใช้งานเบื้องต้นดังนี้ วิธีการเปิด / ปิดเครื่อง: กดปุ่ม MENU ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
Read More
Archives
Categories
  • No categories
Categories
  • No categories
Latest Posts