ตัวอย่างเช่น : วิธีการใส่เส้นพิมพ์, การแก้ไขเส้นพิมพ์ติดขัด, เครื่องมือ....ใช้งานอย่างไร

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ปั้นแบบ 3 มิติอย่างอัตโนมัติแค่ปลายนิ้วสัมผัส
Read More
เครื่องตัด Laser
เครื่อง Laser CNC หรือเครื่องตัดและแกะสลักด้วยลำแสง Laser เป็นเครื่องขึ้นรูปวัสดุแบบ 2 มิติที่ทำให้สามารถตัดวัสดุได้โดยง่าย โดยไม่ต้องมีทักษะทางช่างมาก่อน
Read More
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกและสมองกลฝังตัว จะทำให้โครงงานมีความชาญฉลาด สามารถตอบโจทย์และวัตถุประสงค์ของโครงงานนักเรียนได้
Read More
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์วัดขนาดและน้ำหนัก เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ การวัดผลทางวิทยาศาสตร์
Read More

ข่าวสาร

การเก็บรักษาเส้นพิมพ์
เมื่อมีการถอดเปลี่ยนเส้นพิมพ์ เส้นพิมพ์ม้วนเดิมควรต้องเก็บรักษาไว้ที่ แห้ง และควรมีสารดูดความชื้น เช่น ซิลิกาเจล หรือแคลเซียมคลอไรด์ ใส่ไว้ในภาชนะที่เก็บด้วย เนื่องจากเส้นพิมพ์จะเปราะง่าย และอาจทำให้งานพิมพ์ไม่มีคุณภาพหากเส้นชื้น ทั้งนี้ควรจะนำปลายเส้นพิมพ์ขัดไว้กับม้วนพิมพ์ทุกครั้งที่เก็บเพื่อไม่ให้เส้นพันกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาเครื่องพิมพ์ติดขัดได้ในอนาคต สำหรับเส้นพิมพ์ใหม่ หากยังไม่ใช้งานไม่ควรแกะออกจากซองสุญญากาศ เพื่อคงสภาพเดิมไว้เป็นดีที่สุด
Read More
การนำเส้นพิมพ์ออกจากเครื่อง
เมื่อวัสดุพิมพ์เดิมหมดลงหรือต้องการเปลี่ยนสี สามารถทำการเปลี่ยนวัสดุพิมพ์โดยการนำเส้นเดิมออก (unload) ได้ดังนี้ ที่หน้าจอเลือกคำสั่ง Utilities -> Change Spool -> Unload จากนั้นเครื่องจะทำความร้อนที่หัวพิมพ์ เมื่อความร้อนไปถึง 220°C เครื่องจะทำการถอยเส้นออกจากระบบ ดังแสดงในภาพ
Read More
Lorem ipsum dolor.
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
การใส่วัสดุพิมพ์ (ม้วนพิมพ์นอกเครื่อง)
ม้วนเส้นพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นขนาด 1 กิโลกรัม ซึ่งจะมีราคาต่อกิโลกรัมถูกกว่าเส้นพิมพ์แบบม้วน 600 กรัม ค่อนข้างมาก แต่จะไม่สามารถติดตั้งเข้าไว้ในเครื่องพิมพ์ได้ แต่สามารถติดตั้งไว้ภายนอกเครื่องได้ โดยมีวิธีการ ดังนี้ ทำการพิมพ์โมเดลที่แขวนเส้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ stemlab.in.th/download ติดตั้งเส้นพิมพ์ขนาด 1 กิโลกรัมกับที่แขวนเส้น และใส่ปลายเส้นเข้าทางด้านหลังเครื่อง ที่หน้าจอเลือกคำสั่ง Utilities -> Change Spool -> Load จากนั้นเครื่องจะให้ตั้งค่าเป็นการใช้เส้นจากภายนอก จากนั้นเส้นจะถูกดูดโดยอัตโนมัติจากหลังเครื่องเข้ามาในระบบ รอให้เส้นพิมพ์ที่ใส่เข้ามาใหม่ไหลออกทางหัวพิมพ์แล้วจึงเลือก OK เพื่อหยุดการโหลด และสามารถสั่งงานพิมพ์ต่อได้ทันที
มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล
มัลติมิเตอร์(Multimeter) ชนิดดิจิตอล เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่มีความสามารถในการวัดค่าได้หลายประเภท เช่น การวัดแรงดันไฟฟ้า(voltage) กระแสไฟฟ้า(Current)  ความถี่ไฟฟ้า(frequency) และความต้านทานไฟฟ้า(Resistance)  เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการพัฒนาชิ้นงานทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก โดยสามารถใช้โพรบวัดของเครื่องมือสัมผัสเข้ากับขั้วไฟฟ้าที่ต้องการวัด และสามารถอ่านค่าได้ทันทีผ่านหน้าจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องมือ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานของนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการทำการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิคส์ และการวัดค่าทางไฟฟ้า ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล สามารถใช้งานในการวัดค่าทางไฟฟ้าได้หลากหลาย ซึ่งการวัดแต่ละแบบจะมีการต่อเชื่อมที่ไม่เหมือนกัน ทั้งการเชื่อมต่อพอร์ทที่เครื่อง การหมุนปรับสวิตซ์ และรูปแบบการนำโพรบไปต่อวัด ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำตามที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน เริ่มจากจะต้องต่อพอร์ทให้ถูกต้อง และปรับสวิตซ์ให้ถูกตำแหน่งเสมอ ก่อนนำไปต่อวัดที่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับเครื่องมัลติมิเตอร์ การวัดแรงดันไฟฟ้า การต่อวัดแรงดันไฟฟ้า สามารถวัดได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยมีวิธีการต่อวัด ดังนี้ ต่อสายโพรบเส้นสีแดงเข้าที่มัลติมิเตอร์พอร์ทขวาสุด ที่มีการเขียนกำกับตัว “V” ต่อสายโพรบเส้นสีดำเข้าที่มัลติมิเตอร์พอร์ทลำดับที่สาม ที่มีการเขียนกำกับว่า “COM” ดังแสดงในภาพที่ 8 ปรับ Switch ไปยัง V หรือ mV ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการจะวัด
Popular Contents
Most popular contents and articles.
Most Popular Articles
มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล
มัลติมิเตอร์(Multimeter) ชนิดดิจิตอล เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่มีความสามารถในการวัดค่าได้หลายประเภท เช่น การวัดแรงดันไฟฟ้า(voltage) กระแสไฟฟ้า(Current)  ความถี่ไฟฟ้า(frequency) และความต้านทานไฟฟ้า(Resistance)  เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการพัฒนาชิ้นงานทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก โดยสามารถใช้โพรบวัดของเครื่องมือสัมผัสเข้ากับขั้วไฟฟ้าที่ต้องการวัด และสามารถอ่านค่าได้ทันทีผ่านหน้าจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องมือ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานของนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการทำการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิคส์ และการวัดค่าทางไฟฟ้า ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล สามารถใช้งานในการวัดค่าทางไฟฟ้าได้หลากหลาย ซึ่งการวัดแต่ละแบบจะมีการต่อเชื่อมที่ไม่เหมือนกัน ทั้งการเชื่อมต่อพอร์ทที่เครื่อง การหมุนปรับสวิตซ์ และรูปแบบการนำโพรบไปต่อวัด ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำตามที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน เริ่มจากจะต้องต่อพอร์ทให้ถูกต้อง และปรับสวิตซ์ให้ถูกตำแหน่งเสมอ ก่อนนำไปต่อวัดที่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับเครื่องมัลติมิเตอร์ การวัดแรงดันไฟฟ้า การต่อวัดแรงดันไฟฟ้า สามารถวัดได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยมีวิธีการต่อวัด ดังนี้ ต่อสายโพรบเส้นสีแดงเข้าที่มัลติมิเตอร์พอร์ทขวาสุด ที่มีการเขียนกำกับตัว “V” ต่อสายโพรบเส้นสีดำเข้าที่มัลติมิเตอร์พอร์ทลำดับที่สาม ที่มีการเขียนกำกับว่า “COM” ดังแสดงในภาพที่ 8 ปรับ Switch ไปยัง V หรือ mV ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการจะวัด
FlashPrint
คลิก >>>>> https://fablabthailand.com/DW/FlashPrint_3.24.0_win64.zip
เครื่องตัด Laser
เครื่อง Laser CNC หรือเครื่องตัดและแกะสลักด้วยลำแสง Laser เป็นเครื่องขึ้นรูปวัสดุแบบ 2 มิติที่ทำให้สามารถตัดวัสดุได้โดยง่าย โดยไม่ต้องมีทักษะทางช่างมาก่อน
Archives
Categories
  • No categories
Categories
  • No categories
Latest Posts