Lorem ipsum dolor.
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
Lorem ipsum dolor sit amet.
เครื่องตัด Laser
FlashPrint
คลิก >>>>> https://fablabthailand.com/DW/FlashPrint_3.24.0_win64.zip
RD WORK
คลิก >>>>> https://fablabthailand.com/DW/V9OperationHandbook_stemlab61.pdf

การได้มาซึ่งไฟล์โมเดลสามมิติ
การดาวน์โหลดไฟล์โมเดลสามมิติ การสร้างไฟล์สามมิติเพื่อนำมาพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามารถเริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาได้ง่าย อย่างไรก็ตามไฟล์สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติสำเร็จรูปนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถเข้าไปเลือกโมเดลสำเร็จรูปดังกล่าวได้บนอินเตอร์เน็ต รวมถึงสามารถนำไฟล์ดังกล่าวมาแก้ไข และเลือกขนาดที่ต้องการจะพิมพ์ได้ ในหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำการดาวน์โหลดโมเดลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ เว็บไซต์ที่แนะนำสำหรับโมเดลสามมิติ คือ www.thingiverse.com ซึ่งมีโมเดลมากถึงแสนแบบให้เลือกนำมาพิมพ์ได้ โดยแนะนำให้เข้าไปที่เมนู “EXPLORE” หรือใช้เมนูค้นหา โดยใส่ชื่อโมเดลที่ต้องการค้น เมื่อได้โมเดลทีต้องการ สามารถกด Download บริเวณด้านขวาของหน้าจอเพื่อนำไฟล์ดังกล่าวมาเก็บไว้ที่เครื่อง ซึ่งไฟล์ดังกล่าวที่ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ .zip Unzip ไฟล์ดังกล่าวและจะได้ไฟล์โมเดลสามมิติเป็นไฟล์ .stl ซึ่งจะนำไปเปิดโปรแกรม Slicer ที่จะอธิบายในบทที่ 4 อีกครั้งหนึ่ง การสร้างโมเดลสามมิติด้วยโปรแกรม สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างไฟล์โมเดลสามมิติ มีหลายโปรแกรมทั้งเป็นแบบ freeware และทั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างโปรแกรม freeware ที่ได้รับความนิยมและใช้งานง่าย โปรแกรม Tinkercad เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปได้ที่ www.tinkercad.com เพื่อสร้างชิ้นงานสามมิติ นำเข้าและนำออกเป็นไฟล์ .stl ได้ ง่ายต่อการใช้งานและมีบทเรียนการใช้งานบนเว็บไซต์ โดยต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาที่ใช้งาน . โปแกรม
Read More
การเก็บรักษาเส้นพิมพ์
เมื่อมีการถอดเปลี่ยนเส้นพิมพ์ เส้นพิมพ์ม้วนเดิมควรต้องเก็บรักษาไว้ที่ แห้ง และควรมีสารดูดความชื้น เช่น ซิลิกาเจล หรือแคลเซียมคลอไรด์ ใส่ไว้ในภาชนะที่เก็บด้วย เนื่องจากเส้นพิมพ์จะเปราะง่าย และอาจทำให้งานพิมพ์ไม่มีคุณภาพหากเส้นชื้น ทั้งนี้ควรจะนำปลายเส้นพิมพ์ขัดไว้กับม้วนพิมพ์ทุกครั้งที่เก็บเพื่อไม่ให้เส้นพันกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาเครื่องพิมพ์ติดขัดได้ในอนาคต สำหรับเส้นพิมพ์ใหม่ หากยังไม่ใช้งานไม่ควรแกะออกจากซองสุญญากาศ เพื่อคงสภาพเดิมไว้เป็นดีที่สุด
Read More
Lorem ipsum dolor.
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
Lorem ipsum dolor sit amet.
This Day in History
การนำเส้นพิมพ์ออกจากเครื่อง
เมื่อวัสดุพิมพ์เดิมหมดลงหรือต้องการเปลี่ยนสี สามารถทำการเปลี่ยนวัสดุพิมพ์โดยการนำเส้นเดิมออก (unload) ได้ดังนี้ ที่หน้าจอเลือกคำสั่ง Utilities -> Change Spool -> Unload จากนั้นเครื่องจะทำความร้อนที่หัวพิมพ์ เมื่อความร้อนไปถึง 220°C เครื่องจะทำการถอยเส้นออกจากระบบ ดังแสดงในภาพ
วิธีการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในการบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนวิธีการดังแสดงในภาพที่5 โดยมีขั้นตอนดังนี้ น้ำหัวแร้งวางไว้ตรงบริเวณ Pad ทองแดงบนแผงวงจร โดยให้สัมผัสทั้ง Padทองแดง และขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 1 – 2 วินาที นำตะกั่วใส่ให้เต็ม Pad ทองแดง โดยเน้นให้โดนบริเวณ Pad ทองแดงและขาอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไม่เน้นให้โดนที่หัวแร้ง เมื่อตะกั่วเต็ม Pad แล้ว ให้ยกเส้นตะกั่วออก จึงยกหัวแรงออกตามมา ปล่อยให้เย็นตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเป่าใด ๆ ในการบัดกรีนี้สามารถใช้ฟลักซ์ครีม (flux cream) ช่วยในการบัดกรีได้โดยใช้เพียงเล็กน้อยที่รอยบัดกรี โดยจะช่วยให้บัดกรีได้ง่ายขึ้น การทำความสะอาดหัวแร้งโดยการใช้ฝอยทองเหลืองดังแสดงในภาพ ในกรณีที่มีตะกั่วติดทีหัวแร้ง ห้ามนำหัวแร้งไปจิ้มโดยตรงกับครีมฟลักซ์ หรือครีมน้ำมันสน เนื่องจากจะทำให้ปลายหัวแร้งเสื่อมสภาพเร็ว การแก้ไขการบัดกรีผิด ให้ใช้หัวแร้งจี้ที่ตะกั่วจุดที่ต้องการจะนำออก และใช้ที่ดูดตะกั่วดูดออก เมื่อบัดกรีเรียบร้อยแล้วให้สังเกตรอยบัดกรีว่าสมบูรณ์หรือไม่ โดยดูตามแผนผังในภาพที่  5 ซึ่งจะมีกรณีดังนี้ การใส่ตะกั่วในปริมาณพอดี คือใส่เต็ม Pad และเชื่อมต่อกับขาอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์
คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล
คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล เป็นเครื่องมือวัดขนาดของวัตถุที่ให้ความละเอียดสูงมาก คือสามารถวัดได้อย่างแม่นยำที่ระดับ 0.01mm โดยแสดงผลการวัดเป็นเลขดิจิตอลที่อ่านค่าได้ง่ายกว่าเวอร์เนียชนิดเก่า ซึ่งอุปกรณ์นี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความถูกต้องของขนาดเป็นอย่างมาก เช่น การสร้างโครงสร้างของวัสดุต่าง ๆ การติดตามการเจริญเติบโตของต้นพืชอย่างละเอียด เป็นต้นโดยอุปกรณ์มีส่วนประกอบโดยทั่วไปแสดงดังภาพ วิธีการใช้งาน การเปิดและปิดเครื่อง คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเลื่อนปากวัดของอุปกรณ์ และจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเช่นกันเมื่อไม่มีการใช้งานอย่างไรก็ดี ผู้ใช้สามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองเช่นกันผ่านทางปุ่ม on/off บนหน้าปัดของอุปกรณ์ การวัดขนาดด้วยคาลิปเปอร์แบบดิจิตอล คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลมีลักษณะการใช้งานลักษณะเดียวกับคาลิปเปอร์แบบปรกติทุกประการ แต่การอ่านค่าตัวเลขนั้นสามารถอ่านได้โดยตรงผ่านทางหน้าจอ เช่น ตัวอย่างดังภาพขนาดของวัตถุคือ 30.24 มิลลิเมตร เป็นต้น โดยสามารถปรับหน่วยการวัดเป็น นิ้ว หรือมิลลิเมตรได้ตามต้องการผ่านทางปุ่ม mm/inch ที่หน้าเครื่อง วิธีการเก็บและบำรุงรักษา การเปลี่ยน Battery หลังจากอุปกรณ์ถูกใช้เป็นเวลานานจน แบตเตอรี่จะหมดลงและไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยการหมุนเปิดฝาตามทิศทางของลูกศรดังภาพ โดยอุปกรณ์ใช้ถ่านนาฬิกาชนิด CR2032
การสร้างไฟล์ 2 มิติด้วยโปรแกรม LaserCAD
การติดตั้งโปรแกรม LaserCAD โปรแกรม LaserCAD โปรแกรมฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก LaserCADและทำการติดตั้งได้ง่าย ดังนี้ Extract ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา(ด้วยโปรแกรม Winrar) และเข้าไปในโฟลเดอร์จนพบไฟล์ Setup ทำการเปิดไฟล์ Setup ขึ้นมา เปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นเลือก Install เปลี่ยนที่จัดเก็บโปรแกรมโดยเลือกที่ Browse.. จากนั้นเลือก OK เมื่อโปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยจะขึ้นข้อความ Install OK ดังภาพ สามารถเปิดโปรแกรมใช้งานได้ทันที ส่วนประกอบของโปรแกรม LaserCAD เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย ผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรม LaserCAD ได้ โดยเลือกที่ icon LaserCAD ซึ่งโปรแกรมจะปรากฏดังภาพ โปรแกรม LaserCAD ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ พื้นที่ทำงาน ซึ่งมีขนาดเป็นพื้นที่ขนาดเท่าเครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องมือสร้างภาพ เป็นแถบเครื่องมือสำหรับทำการวาดและสร้างเส้น เครื่องมืออื่นๆ เป็นเครื่องมือทั่วไปของโปรแกรม ตัวบอกตำแหน่งและขนาด: ใช้บอกตำแหน่งและขนาดของวัตถุที่เลือกอยู่ สามารถปรับตั้งค่าด้วยการใส่ตัวเลขได้
Concept ของเครื่องพิมพ์สามมิติ
เครื่องพิมพ์สามมิติ เป็นเครื่องฉีดขึ้นรูปวัสดุประเภทโพลิเมอร์โดยควบคุมการพิมพ์ขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสร้างรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างอิสระในรูปแบบของสามมิติ โดยเครื่องใน Fabrication Lab ใช้เส้นโพลิเมอร์ชนิด PLA (Polylactic) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งาน มาให้ความร้อนโดยหัวพิมพ์ชนิดทำความร้อนจนหลอมละลาย และทำการฉีดโพลิเมอร์ที่หลอมละลายลงไปเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะทำการพิมพ์ลงไปทีละชั้นจนได้ขนาดและรูปทรงที่ได้เขียนแบบไว้ โดยผู้ใช้งานจะต้องวาดแบบในรูปร่างของสามมิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสั่งงานให้เครื่องพิมพ์สามมิติทำการพิมพ์ได้ตามรูปร่างที่ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมที่สนับสนุนการวาดแบบสามมิติโดยสามารถออกแบบได้ง่าย และเหมาะต่อการสนับสนุนการพัฒนาชิ้นงานของนักเรียน นักศึกษา ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องพิมพ์สามมิติทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน โดยภาพด้านล่างแสดงส่วนประกอบหลัก ๆ ของเครื่องพิมพ์สามมิติดังต่อนี้ Concept การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติมีแนวทางการทำงานดังนี้ การได้มาซึ่งไฟล์ภาพสามมิติที่ต้องการจะพิมพ์ สามารถทำได้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ การวาดโมเดลสามมิติด้วยการใช้โปรแกรม หรือการดาวโหลดจากเว็บไซต์และนำมาปรับขนาด หรือปรับแต่งตามที่ต้องการด้วยโปรแกรมได้ โดยผลลัพธ์จากโปรแกรมจะเป็นไฟล์ .stl หรือ .obj ดังที่จะมีอธิบายในหัวข้อ 2.3 การนำไฟล์ .stl

Lorem ipsum dolor.
Did You Know

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat dolore magna.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam anteposuerit est notare quam littera gothica.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam anteposuerit est notare quam littera gothica.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat dolore magna.

Archives
Categories
  • No categories
Categories
  • No categories
Latest Posts