Lorem ipsum dolor.
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
Lorem ipsum dolor.
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
Lorem ipsum dolor sit amet.
เครื่องตัด Laser
Lorem ipsum dolor sit amet.
เครื่องตัด Laser
Lorem ipsum dolor.
อิเล็กทรอนิกส์
Lorem ipsum dolor.
อิเล็กทรอนิกส์
Recently Added
Recently added contents and articles.
Recently Added Contents
FlashPrint
คลิก >>>>> https://fablabthailand.com/DW/FlashPrint_3.24.0_win64.zip
RD WORK
คลิก >>>>> https://fablabthailand.com/DW/V9OperationHandbook_stemlab61.pdf
การได้มาซึ่งไฟล์โมเดลสามมิติ
การดาวน์โหลดไฟล์โมเดลสามมิติ การสร้างไฟล์สามมิติเพื่อนำมาพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามารถเริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาได้ง่าย อย่างไรก็ตามไฟล์สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติสำเร็จรูปนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถเข้าไปเลือกโมเดลสำเร็จรูปดังกล่าวได้บนอินเตอร์เน็ต รวมถึงสามารถนำไฟล์ดังกล่าวมาแก้ไข และเลือกขนาดที่ต้องการจะพิมพ์ได้ ในหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำการดาวน์โหลดโมเดลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ เว็บไซต์ที่แนะนำสำหรับโมเดลสามมิติ คือ www.thingiverse.com ซึ่งมีโมเดลมากถึงแสนแบบให้เลือกนำมาพิมพ์ได้ โดยแนะนำให้เข้าไปที่เมนู “EXPLORE” หรือใช้เมนูค้นหา โดยใส่ชื่อโมเดลที่ต้องการค้น เมื่อได้โมเดลทีต้องการ สามารถกด Download บริเวณด้านขวาของหน้าจอเพื่อนำไฟล์ดังกล่าวมาเก็บไว้ที่เครื่อง ซึ่งไฟล์ดังกล่าวที่ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ .zip Unzip ไฟล์ดังกล่าวและจะได้ไฟล์โมเดลสามมิติเป็นไฟล์ .stl ซึ่งจะนำไปเปิดโปรแกรม Slicer ที่จะอธิบายในบทที่ 4 อีกครั้งหนึ่ง การสร้างโมเดลสามมิติด้วยโปรแกรม สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างไฟล์โมเดลสามมิติ มีหลายโปรแกรมทั้งเป็นแบบ freeware และทั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างโปรแกรม freeware ที่ได้รับความนิยมและใช้งานง่าย โปรแกรม Tinkercad เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปได้ที่ www.tinkercad.com เพื่อสร้างชิ้นงานสามมิติ นำเข้าและนำออกเป็นไฟล์ .stl ได้ ง่ายต่อการใช้งานและมีบทเรียนการใช้งานบนเว็บไซต์ โดยต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาที่ใช้งาน . โปแกรม
เครื่องบัดกรีพร้อมหัวเป่าลมร้อน
เครื่องบัดกรีเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการสร้างชิ้นงานเชิงไฟฟ้า หรือชิ้นงานอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ที่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันโดยใช้การบัดกรี ซึ่งทำได้โดยการใช้ความร้อนหลอมเหลวโลหะที่มีส่วนประกอบของตะกั่วเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องบัดกรีพร้อมหัวเป่าลมร้อนจะช่วยส่งเสริม การทำการทดลองด้านไฟฟ้าของนักเรียนนักศึกษาให้สามารถลงมือทำได้ง่าย และสนับสนุนการสร้างชิ้นงานที่มีความทันสมัย เช่น ไมโครคอนโทลเลอร์ ระบบควบคุมทางไฟฟ้า และ ระบบหุ่นยนต์ โดยเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับอุปกรณ์ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นชนิดควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล มีความแม่นยำและง่ายต่อการใช้งาน สำหรับเครื่องเป่าลมร้อน จะใช้งานการแก้ไขวงจรในกรณีที่บัดกรีผิดพลาดแบบที่ไม่สามารถใช้ที่ดูดตะกั่วดูดออกได้ เช่นการถอดไอซีที่มีขาจำนวนมาก หรือการบัดกรีอุปกรณ์พวก Surface mount device (SMD) นอกจากนี้ เครื่องเป่าลมร้อนยังใช้งานด้านอื่น ๆ อีกเช่น การดัดงอแผ่นอะคริลิก เป็นต้น ส่วนประกอบของเครื่องบัดกรีพร้อมหัวเป่าลมร้อน วิธีใช้งาน การเปิดและปิดเครื่อง กดปุ่มเปิด-ปิด เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง ในกรณีเปิดเครื่อง หน้าจออุณหภูมิจะแสดงตัวเลขปรากฏขึ้นมา และเมื่อปิดเครื่องหน้าจอจะดับไป การใช้หัวแร้งบัดกรี เมื่อเปิดเครื่อง อุณหภูมิหัวแร้งจะเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งอุณหภูมิที่กำหนดไว้ ซึ่งจะใช้เวลาเพียงประมาณ 1 -2 นาที ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันที โดยทั่วไปหัวแร้งอุณหภูมิจะตั้งอยู่ที่ 280°C – 300°C
Read More
การเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ในการบัดกรีในระดับมัธยมมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นนักเรียนที่ทำการบัดกรีจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเท่านั้น เพื่อลดการบาดเจ็บ การแต่งกายสำหรับบัดกรี ควรสวมถุงมือ ถุงแขน และแว่นตาเพื่อป้องกันตะกั่วหลอมเหลวที่อาจกระเด็นจากการบัดกรี รวมถึงป้องกันความร้อนจากหัวแร้งสัมผัสกับผิวหนัง (เครื่องป้องกันขั้นต่ำคือแว่นตานิรภัย) ใช้เครื่องดูดควันบัดกรีตั้งไว้ โดยหันหน้าเข้าหาจุดที่บัดกรี เพื่อช่วยดูดควันไม่ให้รบกวนในเวลาทำงาน (ควันที่เกิดจากการบัดกรีเกิดขึ้นจากฟลักซ์ที่อยู่ในเส้นตะกั่ว) สามารถใช้โคมไฟแว่นขยายเพื่อช่วยในการส่องสว่าง และสำรวจรอยบัดกรีว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet.
This Day in History
Lorem ipsum dolor.
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

วิธีการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในการบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนวิธีการดังแสดงในภาพที่5 โดยมีขั้นตอนดังนี้ น้ำหัวแร้งวางไว้ตรงบริเวณ Pad ทองแดงบนแผงวงจร โดยให้สัมผัสทั้ง Padทองแดง และขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 1 – 2 วินาที นำตะกั่วใส่ให้เต็ม Pad ทองแดง โดยเน้นให้โดนบริเวณ Pad ทองแดงและขาอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไม่เน้นให้โดนที่หัวแร้ง เมื่อตะกั่วเต็ม Pad แล้ว ให้ยกเส้นตะกั่วออก จึงยกหัวแรงออกตามมา ปล่อยให้เย็นตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเป่าใด ๆ ในการบัดกรีนี้สามารถใช้ฟลักซ์ครีม (flux cream) ช่วยในการบัดกรีได้โดยใช้เพียงเล็กน้อยที่รอยบัดกรี โดยจะช่วยให้บัดกรีได้ง่ายขึ้น การทำความสะอาดหัวแร้งโดยการใช้ฝอยทองเหลืองดังแสดงในภาพ ในกรณีที่มีตะกั่วติดทีหัวแร้ง ห้ามนำหัวแร้งไปจิ้มโดยตรงกับครีมฟลักซ์ หรือครีมน้ำมันสน เนื่องจากจะทำให้ปลายหัวแร้งเสื่อมสภาพเร็ว การแก้ไขการบัดกรีผิด ให้ใช้หัวแร้งจี้ที่ตะกั่วจุดที่ต้องการจะนำออก และใช้ที่ดูดตะกั่วดูดออก เมื่อบัดกรีเรียบร้อยแล้วให้สังเกตรอยบัดกรีว่าสมบูรณ์หรือไม่ โดยดูตามแผนผังในภาพที่  5 ซึ่งจะมีกรณีดังนี้ การใส่ตะกั่วในปริมาณพอดี คือใส่เต็ม Pad และเชื่อมต่อกับขาอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์
Read More
คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล
คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล เป็นเครื่องมือวัดขนาดของวัตถุที่ให้ความละเอียดสูงมาก คือสามารถวัดได้อย่างแม่นยำที่ระดับ 0.01mm โดยแสดงผลการวัดเป็นเลขดิจิตอลที่อ่านค่าได้ง่ายกว่าเวอร์เนียชนิดเก่า ซึ่งอุปกรณ์นี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความถูกต้องของขนาดเป็นอย่างมาก เช่น การสร้างโครงสร้างของวัสดุต่าง ๆ การติดตามการเจริญเติบโตของต้นพืชอย่างละเอียด เป็นต้นโดยอุปกรณ์มีส่วนประกอบโดยทั่วไปแสดงดังภาพ วิธีการใช้งาน การเปิดและปิดเครื่อง คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเลื่อนปากวัดของอุปกรณ์ และจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเช่นกันเมื่อไม่มีการใช้งานอย่างไรก็ดี ผู้ใช้สามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองเช่นกันผ่านทางปุ่ม on/off บนหน้าปัดของอุปกรณ์ การวัดขนาดด้วยคาลิปเปอร์แบบดิจิตอล คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลมีลักษณะการใช้งานลักษณะเดียวกับคาลิปเปอร์แบบปรกติทุกประการ แต่การอ่านค่าตัวเลขนั้นสามารถอ่านได้โดยตรงผ่านทางหน้าจอ เช่น ตัวอย่างดังภาพขนาดของวัตถุคือ 30.24 มิลลิเมตร เป็นต้น โดยสามารถปรับหน่วยการวัดเป็น นิ้ว หรือมิลลิเมตรได้ตามต้องการผ่านทางปุ่ม mm/inch ที่หน้าเครื่อง วิธีการเก็บและบำรุงรักษา การเปลี่ยน Battery หลังจากอุปกรณ์ถูกใช้เป็นเวลานานจน แบตเตอรี่จะหมดลงและไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยการหมุนเปิดฝาตามทิศทางของลูกศรดังภาพ โดยอุปกรณ์ใช้ถ่านนาฬิกาชนิด CR2032
Read More
การสร้างไฟล์ 2 มิติด้วยโปรแกรม LaserCAD
การติดตั้งโปรแกรม LaserCAD โปรแกรม LaserCAD โปรแกรมฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก LaserCADและทำการติดตั้งได้ง่าย ดังนี้ Extract ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา(ด้วยโปรแกรม Winrar) และเข้าไปในโฟลเดอร์จนพบไฟล์ Setup ทำการเปิดไฟล์ Setup ขึ้นมา เปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นเลือก Install เปลี่ยนที่จัดเก็บโปรแกรมโดยเลือกที่ Browse.. จากนั้นเลือก OK เมื่อโปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยจะขึ้นข้อความ Install OK ดังภาพ สามารถเปิดโปรแกรมใช้งานได้ทันที ส่วนประกอบของโปรแกรม LaserCAD เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย ผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรม LaserCAD ได้ โดยเลือกที่ icon LaserCAD ซึ่งโปรแกรมจะปรากฏดังภาพ โปรแกรม LaserCAD ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ พื้นที่ทำงาน ซึ่งมีขนาดเป็นพื้นที่ขนาดเท่าเครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องมือสร้างภาพ เป็นแถบเครื่องมือสำหรับทำการวาดและสร้างเส้น เครื่องมืออื่นๆ เป็นเครื่องมือทั่วไปของโปรแกรม ตัวบอกตำแหน่งและขนาด: ใช้บอกตำแหน่งและขนาดของวัตถุที่เลือกอยู่ สามารถปรับตั้งค่าด้วยการใส่ตัวเลขได้
Read More
Archives
Categories
  • No categories
Categories
  • No categories
Latest Posts